Despre noi

Programul „activePeace“, lansat în Moldova în anul 2016, are drept scop dezvoltarea capacităților tinerilor în așa domenii cum ar fi gîndirea critică, educația pentru pace, diversitatea interculturală, rezolvarea/transformarea conflictelor, abilități de comunicare, inteligența emoțională, activismul civic.

Scopul general al programului este de a crește capacitatea tinerilor care fac schimbări de a face față conflictelor care apar în mod natural (în cadrul organizațiilor, grupurilor și, comunităților lor, precum și la nivelul structurilor, statelor și al păcii interioare) și, în cele din urmă, de a transforma astfel de conflicte în colaborare.

Noi credem că orice conflict are un potențial mare și ne provoacă să ne gîndim mai mult, să fim mai creativi, să dezvoltăm o înțelegere mai bună și să căutăm căi alternative care sunt mai eficiente și mai productive.

Una dintre ideile de bază a programului a fost să combine tendințele noi în domeniul educației pentru pace cu metodele educației non-formale și de „design thinking“, concentrîndu-se pe necesitățile particulare ale fiecărei comunități, fiecărui grup sau fiecărei persoane în parte. Astfel, programul încurajează tinerii să elaboreze și să pună în aplicare propriile metode și abordări pentru a lucra cu conflictele și pentru a aduce „activePeace” în organizațiile, comunitățile și grupurile lor. În plus, programul își propune să creeze o atmosferă de apreciere reciprocă și de cooperare pentru cetățeni din diferite medii culturale, de diferite limbi și naționalități, contribuind, astfel, la stabilirea păcii durabile.

Grupul-țintă: elevi, studenți, membrii ai ONG-urilor, activiști în vîrstă de 18-27 de ani din toate părțile Republicii Moldova, inclusiv de la nord, centru, sud, regiunile Transnistria și Găgăuzia.

Programul “activePeace” a fost elaborat și lansat de Maxim Pijevskii și echipă, și se implementează de asociația obștească „EcoVisio“, în parteneriat cu MitOst e.V. (Berlin), cu sprijin financiar prietenesc al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei și al Fundației Robert Bosch în cadrul proiectului „Dialogue for change“.